Werk

"Energie"                                                   "Vangnet"                                                 "Déjà Vu"Angel

Conseptueel & Ideeën Kunstenaar

en Verzamelaar, Paul Verhulst


Contact: angelart@live.be

Home        Over        Werk         ArtDomes          Projects                     

     "Growth" in Mariaburg

     "Centrum" in Rijmenam

     "Chess" in Gavere

        "Geschakeld" in Antwerpen

Tentoonstelling in Deerlijk "Environment Art"

"Trouw"

                                             "OnWillekeurig" te Borgwal 2015                                   

Web design Angelart

2015